TIK

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Zwiększenie udziału technik  informacyjno-komunikacyjnych w Spółce PRESCOT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa I: Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele i ekspansja.
Poddziałanie 1.4.3 – Technologie informacyjno -komunikacyjne w działalności MŚP
Wartość projektu ze środków UE 292 748,78 zł

Celem projektu jest zwiększenie udziału technologii informacyjno–komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Poprawie ulegną procesy sprzedażowe w naszej firmie, a nasi klienci będą mieli dostęp do platformy b2b w celu przyspieszenia obsługi i polepszenia jej jakości.

WZORNICTWO

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Prescot Sp. z o.o. poprzez wdrożenie działań wynikających ze strategii wzorniczej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Wartość projektu 1 340 500,00 zł
Wkład funduszy ze środków UE 925 650,00 zł

Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek oświetlenia LED w postaci opraw hermetycznych z płytą LED oraz taśmy LED serii  Delux 24V 160led na diodzie SMD4014 o zwiększonej skuteczności świetlnej i poprawionej termice.

Dzięki nowym rozwiązaniom klient otrzyma energooszczędny produkt z podwyższoną skutecznością świetlną. Oprawy można wykorzystać w magazynach, halach produkcyjnych, obiektach sportowych, laboratoriach, fabrykach, terminalach,
przejściach podziemnych. Taśmy natomiast można wykorzystać do podświetlenia sufitów podwieszanych, produktów do ekspozycji towarów, a w połączeniu z profilami aluminiowymi wyposażonymi w osłony – do oświetlenia szaf, mebli kuchennych,
magazynów, pomieszczeń technicznych. Z powodzeniem można stosować w oświetleniu dekoracyjnym.

W ramach projektu została zainstalowana profesjonalna linia produkcyjna SMT, która zapewni najwyższą jakości nowych towarów, a profesjonalne laboratorium umożliwi sprawdzenie zgodności wyrobu z nowymi wytycznymi takimi jak: jasność, barwa, temperatura pracy, klasa energetyczna, itp.

W ramach zmian projektowych w firmie, został stworzony nowy styl zarządzania systemami informatycznymi, powstała nowa witryna internetowa oraz został poprawiony zewnętrzny wizerunek firmy poprzez wykreowanie nowej szaty graficznej, logo oraz gadżetów firmowych.

INTERNACJONALIZACJA – przygotowanie oferty

Firma PRESCOT Sp. z o.o. celem dokonania rozeznania rynku, zwraca się z uprzejmą prośbą o
przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości brutto zamówienia, obejmującego
wykonanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy.

Szczegóły w załącznikach:

Załącznik 1 – Pismo przewodnie

Załącznik 2 – Formularz oferty

INTERNACJONALIZACJA

PRESCOT Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt.: Internacjonalizacja Spółki PRESCOT sposobem na wzrost konkurencyjności
Celem projektu jest ekspansja Spółki PRESCOT na rynki: Niemiec, Szwecji i Norwegii
Dofinansowanie projektu z UE: 551.820,00 zł

Załącznik 1 – Internacjonalizacja