TIC

Prosjekt medfinansiert av European Regional Development Fund «Å øke andelen av informasjons- og kommunikasjonsteknologier i PRESCOT Company» under det regionale operasjonelle programmet til Warmian-Masurian Voivodeship for årene 2014 – 2020.

Prioritetsakse I: Intelligent økonomi i Warmia og Mazury
Handling 1.4 Nye modeller og utvidelse.
Deltiltak 1.4.3 – Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i virksomheten til SMB
Verdien av prosjektet fra EU-midler er PLN 292 748,78

Målet med prosjektet er å øke andelen informasjons- og kommunikasjonsteknologi i bedriftsledelsen. Salgsprosessene i vårt selskap skal forbedres, og våre kunder vil få tilgang til b2b-plattformen for å få fart på servicen og forbedre kvaliteten.

DESIGN

Prosjekt medfinansiert fra europeiske fond med tittel «Økningen i konkurranseevnen til Prescot Sp. z o. o. ved å implementere handlinger som følge av designstrategien» under operasjonsprogrammet Øst-Polen 2014-2020

Prioritert akse I: Entreprenørielt Øst-Polen
Mål 1.4 Formel for konkurranse

Prosjektverdi PLN 1 340 500,00
Bidrag av midler fra EU-midler PLN 925 650,00

Målet med prosjektet er å introdusere innovative produkter til LED-belysningsmarkedet i form av hermetiske armaturer med LED-kort og LED-strips av Delux 24V 160LED-serien på SMD4014-dioden med økt lyseffektivitet og forbedret termikk.

Takket være de nye løsningene vil kunden få et energibesparende produkt med økt lyseffektivitet. Armaturer kan brukes i lager, produksjonshaller, idrettsanlegg, laboratorier, fabrikker, terminaler,
underjordiske passasjer. Tape kan derimot brukes til å belyse undertak, produkter for utstilling av varer, og i kombinasjon med aluminiumsprofiler utstyrt med deksler – for å belyse garderober, kjøkkenmøbler,
lager, tekniske rom. Den kan med hell brukes i dekorativ belysning.

Som en del av prosjektet ble det installert en profesjonell SMT-produksjonslinje, som skal sikre høyeste kvalitet på nye varer, og et profesjonelt laboratorium vil gjøre det mulig å kontrollere produktets samsvar med de nye retningslinjene, som: lysstyrke, farge, driftstemperatur, energi klasse osv.

Som en del av designendringene i selskapet ble det opprettet en ny stil for IT-systemadministrasjon, en ny nettside ble opprettet og det eksterne bildet av selskapet ble forbedret ved å lage en ny grafisk design, logo og bedriftsdingser.

INTERNASJONALISERING

PRESCOT Sp. z o. o. for å undersøke markedet, ber vennlig om
utarbeidelse av opplysninger om antatt bruttoverdi av ordren, herunder
implementering av en forretningsmodell knyttet til internasjonalisering av selskapets virksomhet.

Detaljer i vedleggene:

Vedlegg 1 – Følgebrev

Vedlegg 2 – Tilbudsskjema