IKT

Projekt som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden ”Öka andelen IKT i PRESCOT Company” som en del av det regionala operativa programmet för Warminsko-Mazurskie Voivodeship 2014 – 2020.

Prioriterat område I: Intelligent ekonomi i Warmia och Mazury
Åtgärd 1.4 Nya modeller och expansion.
Delåtgärd 1.4.3 – Informations- och kommunikationsteknik i små och medelstora företags verksamhet
Projektets värde från EU-medel 292 748,78 PLN

Syftet med projektet är att öka informations- och kommunikationsteknikens andel i företagsledningen. Vårt företags försäljningsprocesser kommer att förbättras och våra kunder kommer att få tillgång till en b2b-plattform för att påskynda service och förbättra servicekvaliteten.

DESIGN

Projektet, som samfinansieras av Europeiska fonderna, har titeln ”Europeiska unionens bidrag till utvecklingen av Europeiska unionen. ”Att öka konkurrenskraften för Prescot Sp. z o.o. genom genomförande av aktiviteter som följer av designstrategin” inom ramen för det operativa programmet för östra Polen 2014-2020

Prioriterat område I: Entreprenörskap i östra Polen
Åtgärd 1.4 Utformning för tävling

Projektvärde PLN 1,340,500.00
Bidrag från EU-medel 925 650,00 PLN

Syftet med projektet är att introducera innovativa produkter på marknaden för LED-belysning i form av hermetiska armaturer med LED-kort och Delux 24V 160led-serien LED-tape på SMD4014-diod med ökad ljuseffektivitet och förbättrad termisk prestanda.

Tack vare den nya utvecklingen kommer kunden att få en energieffektiv produkt med ökat ljusutbyte. Armaturerna kan användas i lager, produktionshallar, idrottsanläggningar, laboratorier, fabriker och terminaler,
tunnelbanor. Banden kan å andra sidan användas för att belysa undertak, produkter för varuexponering och, i kombination med aluminiumprofiler försedda med täcklock, för att belysa skåp och köksmöbler,
lagerlokaler, tekniska utrymmen. Den kan med fördel användas i dekorativ belysning.

Som en del av projektet installerades en professionell SMT-produktionslinje för att säkerställa högsta kvalitet på de nya varorna, och ett professionellt laboratorium kommer att göra det möjligt att kontrollera att produkten uppfyller nya riktlinjer som ljusstyrka, färg, driftstemperatur, energiklass etc.

Som en del av företagets redesign skapades en ny stil för IT-systemhantering, en ny webbplats utvecklades och företagets externa image förbättrades genom skapandet av en ny grafisk design, logotyp och företagsprylar.

INTERNATIONALISERING

Företaget PRESCOT Sp. z o.o., i syfte att genomföra en marknadsundersökning, ber vi om följande
Framtagande av information om det uppskattade bruttovärdet av kontraktet, inklusive
Genomförande av en affärsmodell för internationalisering av företagets verksamhet.

Se bilagorna för mer information:

Bilaga 1 – Följebrev

Bilaga 2 – Anbudsformulär