W związku z zakończeniem postępowania ofertowego na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie projektu pt.: „Wzornictwo - szansą na innowacyjny rozwój przedsiębiorstwa PRESCOT Spółka z o.o.”, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, PRESCOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gajewo, ul. Suwalska 6B 11-500 Giżycko informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez firmę:

Stowarzyszenie
Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur
ul. Mroza 21/17, 10-692 Olsztyn

PRESCOT Sp. z o.o.
Gajewo, ul. Suwalska 6B
11-500 Giżycko

Tel.: +48 (087) 428 21 18
Tel./Fax.: +48 (087) 428 17 09

NIP 8451939947
REGON 280351610
KRS 0000319434
Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

ZARZĄD FIRMY :

Prezes Zarządu - Krzysztof Bara
Tel.: +48 87 428 21 18 wew.61
e-mail: krzysztof.bara@prescot.pl

V-ce Prezes Zarządu - Radosław Narwojsz
Tel.: +48 87 428 21 18 wew.62
e-mail: radoslaw.narwojsz@prescot.pl


DZIAŁ HANDLOWY :

Adam Garbowski
Tel.: +48 87 428 21 18 wew.31
Tel.: +48 609 428 570
e-mail: adam.garbowski@prescot.pl

Elwira Kowalska
Tel.: +48 87 428 21 18 wew.33
Tel.: + 48 661 436 744
e-mail: elwira.kowalska@prescot.pl

Dariusz Nita
Tel.: +48 87 428 21 18 wew.32
Tel.: +48 570 123 681
e-mail: dariusz.nita@prescot.pl

Jarosław Badowski
Tel.: +48 87 428 21 18 wew.21
Tel.: +48 793 011 388
e-mail: jarek.badowski@prescot.pl


KSIĘGOWOŚĆ :

Karolina Laskowska
Tel.: +48 87 428 21 18 wew.51
e-mail: sekretariat@prescot.pl


Agnieszka Bara
Tel.: +48 87 428 21 18 wew.52
Tel./Fax.: +48 (087) 428 17 09 wew.40
e-mail: sekretariat@prescot.pl

DZIAŁ REKLAMACYJNY :

Monika Twarowska
Tel.: +48 87 428 21 18 wew.41
e-mail: reklamacje@prescot.pl