PRESCOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, med huvudkontor i Giżycko, meddelar att PRESCOT LED IP-15-12 hermetisk strömförsörjningsenhet, partibeteckning: 2021-10 PM1121, EAN-kod 5902596558673 inte uppfyller kraven i förordningen från ministern för utveckling och finans av den 21 december 2016. om de väsentliga kraven för begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, med motiveringen att bly i en vara översteg gränsvärdet för koncentration i vikt och utgjorde en risk för människors hälsa och för miljön. Meddelandet offentliggörs i samband med förfarandet inför ordföranden för Office of Competition and Consumer Protection.