PRESCOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością med sitt registrerte kontor i Giżycko informerer om at PRESCOT LED IP-15-12 hermetisk strømforsyning, batchnummer: 2021-10 PM1121, EAN-kode 5902596558673 ikke oppfyller kravene til ministeren fastsatt i forskriften. Utvikling og økonomi av 21. desember 2016. om de grunnleggende kravene for å begrense bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, på grunn av tilstedeværelsen av bly i produktet i overkant av tillatt vektkonsentrasjon, som utgjør en trussel mot menneskers helse og miljøet. Kunngjøringen publiseres i forbindelse med saksbehandlingen for presidenten for Kontoret for konkurranse og motpartsbeskyttelse.